Strona Główna · Msze Św. i Nabożeństwa · Ogłoszenia parafialne · Intencje mszalne · Szukaj Październik 18 2018 04:29:26
Nawigacja
Informacja o Parafii
  Informacje Ogólne
  Historia Parafii
  Duszpasterze
  Siostry Zakonne
  Msze Św. i Nabożeństwa
  Poradnia rodzinna
  Skupienie dla narzeczonych
  Konferencje przedmałżeńskie
  Biblioteka

Ważniejsze Wydarzenia
  Światowe Dni Młodzieży 2016
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008

Patron Parafii

Grupy Parafialne
  Akcja Katolicka
  Apostolat Modl.za Kapłanów
  Diakonia Modlitwy
  Domowy Kościół
  Grupa AA i klub "Ostoja"
  Krąg Biblijny "Anna"
  Krąg Biblijny "Józef"
  Krew Chrystusa
  Legion Maryi
  Lektorzy
  Ministranci
  MDM
  Neokatechumenat
  Oaza Dzieci Bożych
  Przyjaciele Oblubieńca
  Róża Różańcowa za Dzieci
  Różaniec za Rodziców
  Skauci Europy

Muzykowanie Parafialne

Życie Duchowe
  Duch Święty
  Eucharystia
  Rodzina
  Rozeznanie Duchowe
  Słowo Boże
  Posługa Uwalniania

Sakramenty i sakramentalia
  Chrzest Święty
  Bierzmowanie
  Eucharystia
  Sakrament pokuty
  Namaszczenie chorych
  Małżeństwo
  Pogrzeb

Msza Święta

Galeria Foto

Galeria Video

Galeria Audio

Polecamy

Redakcja

Archiwum

Różaniec do Granic

7 października 2017 roku cała Polska została opleciona żywym różańcem.
Ponad milion Polaków wzięło udział w ogólnopolskiej inicjatywie „Różaniec do Granic”, by modlić się o nawrócenie i jedność w narodzie oraz o pokój dla Polski i całego świata.     

Od gór aż po Bałtyk, wzdłuż Odry i Bugu w sobotę słychać było jedną modlitwę – modlitwę różańcową.

Parafianie wyruszyli w różne strony by zjednoczyć się w modlitwie. Jeśli jeszcze ktoś gdzieś wyruszył i chciałby się podzielić relacją zdjęciowo-opisową to proszę wysłać te informacje na - edizd@wp.pl

1. Wyjazd zorganizowany przez Wspólnotę Krwi Chrystusa do Strzyżowa k/Hrubieszowa:

W Strzyżowie było 11 Stref Modlitwy, a do Kościoła Stacyjnego pw.Narodzenia NMP zapisało się 909 osób. Z kraśnickich parafii pojechało ok 200 osób. Opiekunem duchowym naszej parafii był ks. Tomasz Fidecki. W przerwie pątnicy zostali poczęstowani gorącą zupą, ciastem, kawą i herbatą. Wszystkie Strefy Modlitwy zostały odwiedzone przez Kapłanów, którzy pobłogosławili modlących się wiernych.

Parafia pw. Narodzenia NMP w Strzyżowie została erygowana, 10 II 1947 r., przez bp. lubelskiego Stefana Wyszyńskiego.

Dawna cerkiew parafii greckokatolickiej, pw. Narodzenia NMP, obecnie kościół parafii rzymskokatolickiej, wzniesiona w r. 1817 staraniem ks. Eliasza Zborowickiego, na miejscu poprzedniej świątyni z 1724 r.; zamieniony ok. r. 1875 na cerkiew prawosławną; rekoncyliowany w r. 1946. W tym czasie zapewne gruntownie przekształcony z zatarciem cech stylowych. Kościół zniszczony w czasie II wojny światowej. Podczas remontu w r. 1947 dokonano pewnych zmian: usunięto boczne wejścia i poszerzono przedsionek.

Kościół orientowany, drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany, jednonawowy.
Prezbiterium zamknięte trójbocznie z zakrystią od strony północnej, nawa znacznie szersza, przedłużona (ok. r. 1947).
Wewnątrz w prezbiterium i nawie pozorne sklepienie o łuku spłaszczonym, w zakrystii strop. Drzwi pierwotne klepkowe. Dachy dwuspadowe, z wieżyczką na sygnaturkę nad nawą, kryte blachą.
Ołtarz główny z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem zapewne ok. poł. w. XIX.
Dwa ołtarze boczne i ambona o cechach późnobarokowych zapewne ok. poł. w. XIX, pochodzące z cerkwi unickiej w Horodle.
Ołtarz boczny prawy pw. Przemienienia Pańskiego; lewy - św. Stanisława Kostki.
Obraz Ostatniej Wieczerzy z w. XIX, z cerkwi w Horodle. Rzeźby dwóch aniołków z symbolem Męki Pańskiej, o charakterze barokowym. Ławki, konfesjonały, ambona i chrzcielnica zostały wykonane w r. 1969 w Hrubieszowie.

Galeria

2. Parafia Trójcy Przenajświętszej w Dubience

W Dubience było 12 Stref Modlitwy, a do Kościoła Stacyjnego zapisało się 788 osób. Po adoracji Najświętszego Sakramentu mogliśmy ucałować relikwie św. Brata Alberta Chmielewskiego i bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej. Podczas pobytu towarzyszyła piękna pogoda. Ok 30 min. po skończonym Nabożeństwie zaczął padać ulewny deszcz, a po nim ukazała się przepiękna tęcza. Z Kraśnika było kilka osób.

Studentka z naszej parafii w ramach społeczności akademickiej udała się wraz z ss. Urszulankami - link do zdjęć

Z tym terenem wiążą się pewne wydarzenia z dziejów Polski: 18 VII 1792 r. Tadeusz Kościuszko stoczył tu nierozstrzygniętą bitwę z wojskami rosyjskimi, w czasie powstania styczniowego (1863) działały tutaj oddziały polskie, a jednym z dowódców był lekarz Nieczaj z Dubienki. W czasie II wojny światowej działały tu oddziały AK (na cmentarzu znajduje się pomnik ku czci poległych).

Kościół obecnie istniejący, został wybudowany w r. 1865  Budynek dwukrotnie uszkodzony w obecnym stuleciu: 1939 i 1944. Na posadzce, obrazach, witrażu widać ślady po kulach, odłamkach.

Murowany. Ołtarz główny rokokowy z 2. poł. w. XVIII, pochodzący z kościoła bernardynów w Radecznicy, odnowiony po uszkodzeniach w czasie działań wojennych w r.1941, z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, barokowym z 1. poł. w. XVIII, w sukience metalowej.
Dwa ołtarze boczne barokowe z w. XIX, z obrazami z pocz. w. XIX: w lewym św. Antoniego, w metalowej sukience i Zwiastowania w zwieńczeniu, w prawym św. Mikołaja w srebrnej sukience i św. Józefa w zwieńczeniu. Ambona rokokowa z 2. poł. w. XVIII.
Dwa tabernakula barokowe z w. XVIII. Obraz Matki Boskiej w typie w. XVII, w srebrnej sukience z w. XVIII.
Dwie rzeźby zakonników bernardyńskich z 2. poł. w. XVIII.
W Kościele znajdują się relikwie św. Brata Alberta Chmielewskiego i bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej.

 Galeria

 Sanktuarium MB i św. Łukasza Ewangelisty w Surhowie

 

Parafianie o godz. 14.00 łączyli się w modlitwie różańcowej z modlącymi się ludźmi przy granicach.

Parafia powstała pod koniec XVIw.
Wśród lip na wzgórku usytuowany jest kościół. Zbudowany w latach 1819-1823 z fundacji Pawła i Zofii Cieszkowskich.

W 1972 roku Ks. bp. Lubelski Piotr Kałwa erygował parafię Kraśniczyn wyodrębniając ją z parafii Surhów. podczas okupacji niemieckiej w latach 1941-42 na terenie parafii w pobliskim Żułowie ukrywał się Ks. Stefan Wyszyński późniejszy Biskup Lubelski i Prymas Polski.

Obraz św. Łukasza i Maryi z Dzieciątkiem:

W lesie należącym do majątku Surhów objawiła się Matka Boża z Dzieciątkiem i św. Łukaszem Ewangelistą miejscowym wieśniakom tak podaje tradycja sięgająca XV w. Została w tym miejscu zbudowana kaplica a na pamiątkę wydarzenia został namalowany obraz przedstawiający cudowne objawienie się Madonny z Dzieciątkiem u stóp której stoi w nią wpatrzony Św. Łukasz oraz postacie ludzkie. Namalowany przez nieznanego artystę, nie znana jest też data jego powstania.

Z czasem pustelnia uległa spaleniu. Jednak w jej miejsce Książę Udelryk Radziwił właściciel tej ziemi, zbudował rezydencję z obszernym ogrodem. Z powodu wymarcia pustelników i odmówienia proboszczowi opieki nad kaplicami przez właściciela dóbr surhowskich miejsce to zaczęło się chylić ku upadkowi. Biskup chełmski dekretem z 1764 roku postanowił przenieść obraz do kościoła w Surhowie. Łaskami słynący obraz został ukoronowany nowymi koronami w 1780 roku.

W aktach Wizytacji kanonicznej parafii Surhów z 1704 roku czytamy /Lud każdego roku w dzień św. Łukasza jak i w dzień Nawiedzenia N.M.P. gromadził się przy obrazie w liczbie 2 tyś pielgrzymów. O łaskach świadczą liczne wota pozostawione i laski chorych/.
Wota dziękczynne były przechowywane w kościele parafialnym jak i w specjalnej skrzyni. Tych najstarszych z XVIII i XIX wieku zachowało się jedynie 21 - sztuk większość zaginęła wraz z relikwiarzem św. Łukasza Ewangelisty.

Sanktuarium opiekuje się ks. Edward Łatka

 Galeria

 3.Kościół św. Michała Archanioła w Mieroszowie

W Mieroszowie było 6 Stref Modlitwy, a do Kościoła Stacyjnego zapisało się 1335 osób choć w rzeczywistości było blisko 3 tys. Z naszej parafii mieliśmy jednego przedstawiciela.

W przerwie pątnicy zostali poczęstowani pysznym jedzeniem. Następnie udali się pieszo do oddalonej o 4km granicy. W trakcie drogi śpiewali i modlili się na różańcu. Po dotarciu do granicy z Czechami odmówili 4 części różańca.

Pierwotnie wzniesiony w 1356 r., zniszczony został w czasie najazdu husytów.

Odbudowano go dopiero w I połowie XV w. Kolejne stulecia przemijały pod znakiem remontów. Najpierw w 1601 r. był przebudowany, następnie w latach 1714-17 wielokrotnie odrestaurowany.

Obecnie jest to budowla jednonawowa z wydzielonym prezbiterium zakończonym wielobocznie i wieżą na osi. Kwadratowa wieża zwieńczona jest dwukondygnacyjną nadbudową z hełmem z początku XVIII w. Wnętrze kościoła przeplatają się elementy pochodzące z epoki renesansu i baroku.

 Galeria

 

4. Wspólnota Legionu Maryi poprowadziła w naszej parafii modlitwę różańcową w Kaplicy Najświętszego Sakramentu.

 

Galeria

Dziękujemy Pielgrzymom za udostępnienie zdjęć.


Akt zawierzenia naszej parafii i miasta Kraśnik Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski.

Losowa fotografia
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?