Strona Główna · Sakramenty Święte · Msze Św. i Nabożeństwa · Ogłoszenia parafialne · Intencje mszalne · Szukaj Wrzesień 02 2015 06:19:36
Nawigacja
Informacja o Parafii
  Informacje Ogólne
  Historia Parafii
  Duszpasterze
  Siostry Zakonne
  Msze Św. i Nabożeństwa
  Biblioteka
  Poradnia rodzinna

Ważniejsze Wydarzenia
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008

Patron Parafii

Grupy Parafialne
  Akcja Katolicka
  Apostolat Modl.za Kapłanów
  Diakonia Modlitwy
  Domowy Kościół
  Grupa AA i klub "Ostoja"
  Krąg Biblijny "Anna"
  Krąg Biblijny "Józef"
  Krew Chrystusa
  Legion Maryi
  Lektorzy
  Ministranci
  MDM
  Neokatechumenat
  Oaza Dzieci Bożych
  Przyjaciele Oblubieńca
  Róża Różańcowa za Dzieci
  Różaniec za Rodziców
  Skauci Europy

Muzykowanie Parafialne

Życie Duchowe
  Duch Święty
  Eucharystia
  Rodzina
  Rozeznanie Duchowe
  Słowo Boże
  Posługa Uwalniania

Sakramenty
  Sakramenty Święte
  Chrzest Święty
  Eucharystia
  Spowiedź
  Bierzmowanie
  Małżeństwo

Msza Święta

Galeria Foto

Galeria Video

Galeria Audio

Polecamy

Redakcja

Archiwum

Listopad miesiącem za zmarłych

Miesiąc listopad jest czasem modlitwy za wszystkich zmarłych. Kościół 2 listopada obchodzi wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W naszej pamięci przywołujemy tych, którzy odeszli do domu Ojca: rodziców, rodzeństwo, krewnych, przyjaciół, kapłanów, sąsiadów i tych wszystkich, których poznaliśmy w naszym życiu i mamy wobec nich dług wdzięczności.

G a l e r i a

Czynimy to, aby modlić się za nich polecając ich Bożemu Miłosierdziu. Oprócz naszej prywatnej modlitwy i zamawianych Mszy świętych w Kościele istnieje od 993 r. tradycja Zaduszek. W tym roku opat Odilo z Cluny wprowadził w swoim opactwie zwyczaj przypominania wszystkich wiernych zmarłych. Później zwyczaj ten przyjął się w całym kościele. Są to nasze Zaduszki czyli Wypominki będące wspominaniem imion i nazwisk oraz wspólna za nich modlitwa. Często ich prochy spoczywają daleko od naszego miejsca zamieszkania, jednak duchowo są blisko naszemu sercu.
Zapraszamy przez cały listopad na Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach. Rozpoczynamy różaniec 45 min. przed Mszą św. wieczorową. Wypominki składamy w zakrystii.

Nasz Wielki Rodak św. Jan Paweł II mówił w listopadzie 2003 roku w rozważaniach na „Anioł Pański”, iż: „Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”.

 Pamiętajmy też o odpuście zupełnym, który możemy uzyskać w miesiącu listopadzie pod zwykłymi warunkami jeden raz dziennie, modląc się za zmarłych. 

1.w dniach 1 – 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza.
2. Za adorację Najświętszego Sakramentu przez pół godziny. Za samo tylko nawiedzenie Najświętszego Sakramentu odpust cząstkowy.

3. Za odmówienie cząstki Różańca (czyli 5 dziesiątków) w kościele, w publicznej kaplicy, w rodzinie, w społeczności zakonnej, w stowarzyszeniu publicznym.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
1. Wzbudzić intencję jego otrzymania.
2. Być w stanie łaski uświęcającej.
3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.
5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.

Więcej informacji o odpustach

Niedziela Misyjna

Niedziela Misyjna to niedziela rozpoczynająca Tydzień Misyjny. To dzień solidarności misyjnej w Kościele katolickim. Pamiętajmy o dziełach misyjnych Kościoła i o modlitwie w intencji misjonarzy.

Podczas Mszy św. o godz.11 w parafii odbyło się przedstawienie, które przygotowała s. Adria wraz z dziećmi. 

                          

                                                       G a l e r i a

Październik miesiącem Różańca Świętego

                                            

Październik tradycyjnie jest miesiącem w szczególny sposób poświęconym modlitwie różańcowej.

Przez cały miesiąc odprawia się nabożeństwa różańcowe,które my Polacy otoczamy wyjątkową czcią.

Każda z tajemnic różańca koncentruje się na jednym ważnym wydarzeniu z życia Jezusa Chrystusa i jego matki, Maryi i pomaga nam naśladować Ich w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.

W sposób szczególny wpatrujmy się w Maryję, aby przez to jeszcze bardziej ukochać Jezusa.

Jan Paweł II tak nauczał: "Rozważając  tajemnice różańcowe patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana jej oczyma. Przeżywamy je tak, jak ona w swym sercu matczynym je przeżywała. Ona zawsze u boku syna jest równocześnie obecna pośród naszych codziennych spraw".

Różańce wykonały dzieci ze SP nr 5 - " Z RÓŻAŃCEM PRZEZ ŻYCIE"

                                                          G a l e r i a

Iskra Bożego Miłosierdzia

„Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego Miłosierdzia” - wołał papież św. Jan Paweł II.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy w niedzielę, 28 września 2014 o godz. 15.00 - na rogach ulic Kraśnika Fabrycznego, w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, spowiednika św. Faustyny. Część Parafian zbiera się na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego i Krasińskiego tj. na skrzyżowaniu przy naszym Kościele.

Będziemy się modlić się za Kraśnik i jego mieszkańców oraz o miłosierdzie dla całego świata. Jest to również świadectwo naszej wiary.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Metropolita Lubelski Arcybiskup Stanisław Budzik.
Więcej informacji na stronie www.iskra.info.pl

Wieczór Chwały

Msza Święta dla Gimnazjum - Dzień Patrona

26 września z okazji 75. rocznicy utworzenia Szarych Szeregów - Patrona naszego Gimnazjum społeczność szkolna wraz z Dyrekcją, Gronem Nauczycieli i Katechetów uczestniczyła w uroczystej Eucharystii. W intencji nauczycieli i uczniów podczas świętowania Dnia Patrona modlili się księża katecheci: ks. Michał i ks. Kamil, który wygłosił także homilię. Posługę proklamacji Słowa Bożego, śpiew psalmu, modlitwę wiernych, oraz procesję z darami przygotowała Pani Henryka. Asystą liturgiczną Mszy Świętej zajęła się młodzież naszego gimnazjum należąca do Liturgicznej Służby Ołtarza. Wśród modlących się tego dnia w naszym kościele parafialnym nie zabrakło przedstawicieli Szarych Szeregów. Za co również składamy im podziękowanie.

Niech motto Szarych Szeregów: "dziś... jutro.. pojutrze..." - ciągle towarzyszy nam w naszym dążeniu do świętości...
ks. Kamil

G a l e r i a

SPOTKANIE MODLITEWNE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH RODZICÓW

                            

 2O września ( sobota ) odbyło się modlitewne spotkanie członków Róż Różańcowych Rodziców i wszystkich, którzy chcieli przystąpić do modlitwy w intencji swoich dzieci. Temat spotkania - ,, W KAŻDYM POŁOŻENIU DZIĘKUJCIE .... MOC DZIĘKCZYNIENIA ''.

                        

                                                             G a l e r i a


Odpust ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego

Dnia 14.09.2014 w uroczystość odpustową Podwyższenia Drzewa Krzyża Świętego przeżywaliśmy dwa wydarzenia, pierwsze związane  z  obchodami 55 rocznicy walki o Krzyż i Kościół w Kraśniku Fabrycznym. Wyrażamy naszą wdzięczność tym, którzy odważyli się w tamtych czasach powiedzieć ówczesnej władzy „nie”!!!, upomnieć się o zniszczony przez milicję krzyż, wartości chrześcijańskie i miejsce Boga w życiu osobistym i społecznym. Owocem tamtego sprzeciwu jest wybudowany w latach 1979 – 1982 kościół, w którym się obecnie znajdujemy, dziękujemy budowniczym kościoła, pierwszemu proboszczowi Ks. Prałatowi Janowi Strepowi i tym wszystkim, którzy tak entuzjastycznie i ofiarnie budowali tę Świątynię.
Drugie 30-lecie powstania Wspólnoty Krwi Chrystusa w naszej parafii. Dziękujemy za wszelkie dobro które stało się udziałem tej Wspólnoty.
Na uroczystej sumie odpustowej gościliśmy Ks. Mariusza Szykułę – moderatora krajowego Wspólnoty Krwi Chrystusa, który był głównym celebransem, Ks. Filipa Piętę moderatora podregionu zamojskiego Wspólnoty Krwi Chrystusa, Ks. Andrzeja Szymańskiego misjonarza WKCH oraz Ks. dr Krzysztofa Gałana który jest pracownikiem wydziału wychowania katolickiego naszej Kurii Metropolitalnej w Lublinie i przez cały dzień głosił Słowo Boże.Gościliśmy też animatorów krajowych Panią Czesławę Nowak, animatorów regionu zamojskiego Panią Teresę Buczkowską, animatorów diecezjalnych  z Jarosławia, Lublina, Świdnika, Przemyśla, Zamościa. Animatorów parafialnych oraz członków Wspólnoty Krwi Chrystusa z Chodla, Dąbrowy Olbięckiej, Kraśnika, Lublina, Świdnika, Stróży i Zamościa.

Dzięki tej rocznicy nasza Parafia wzbogaciła się o trzy rzeczy
. Monstrancję którą ufundowało małżeństwo związane ze wspólnotą oraz Kielich i Puszkę ufundowane przez Wspólnotę Krwi Chrystusa. Ks. Mariusz poświęcił i pobłogosławi te naczynia liturgiczne.

 

G a l e r i a

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

                      Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

 

                            

1 września w naszym kościele parafialnym dyrekcje, nauczyciele, pracownicy, rodzice i uczniowie ze szkół znajdujących się na terenie parafii przeżywali uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

W niedzielę 7 września podczas Mszy św. o godz. 11.30 w naszym kościele zostały poświęcone tornistry i przybory szkolne. 

                                          G a l e r i a


WYJAZD DO CZĘSTOCHOWY

                                        

                   WYJAZD JASNA GÓRA - LEŚNIÓW

 

Dnia 4. X. 2014 ( sobota ) odbędzie się pielgrzymka Róż Różańcowych Rodziców do Częstochowy i Leśniowa.

Wizyta na Jasnej Górze będzie połączona z możliwością zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi naszych rodzin, firm, miejsc pracy, szkół i wszystkich naszych spraw.

W Leśniowie odwiedzimy Sanktuarium MB Leśniowskiej.


Więcej informacji i zapisy pod nr 509 136 747 - Renata Pataj                               PLAN  PIELGRZYMKI

                                        JASNA GÓRA - LEŚNIÓW  4 X 2014 

 

godz. 4.15 - zbiórka przy kościele św. Józefa w Kraśniku

godz.10.00 - Msza św. w int. pielgrzymów w Sanktuarium MB Leśniowskiej 

ok. godz. 12.00 - przejazd do Częstochowy

godz.14.15 - droga krzyżowa na wałach klasztoru Jasnogórskiego

godz.17.00 - konferencja poświęcona zawierzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi w kaplicy św. Józefa

godz.18.30 - Msza św. z zawierzeniem Niepokalanemu Sercu Maryi w Kaplicy przed cudownym obrazem Matki Bożej

Po zakończeniu Mszy św. powrót do kaplicy św. Józefa po odbiór zawierzeń

godz.21.00 Apel Jasnogórski

Powrót po zakończeniu Apelu


XXXVI PIESZA PIELGRZYMKA

                           XXXVI  PIESZA  PIELGRZYMKA  NA  JASNĄ  GÓRĘ

                                   

Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę to wydarzenie, które od dziesiątków lat mobilizuje tych, którzy chcą przeżyć szczególne rekolekcje w drodze, gdzie można połączyć trudy marszu z modlitwą w niezliczonych intencjach. W tym roku pielgrzymi wyruszyli już trzydziesty szósty raz, także z naszej parafii. Przyświeca im hasło: "W blasku świętości".


                                                             G a l e r i a   

Strona 4 z 37 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Akt zawierzenia naszej parafii i miasta Kraśnik Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski.

Losowa fotografia
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?