Różaniec do Granic
Dodane przez Edyta dnia Październik 11 2017 20:28:40

7 października 2017 roku cała Polska została opleciona żywym różańcem.
Ponad milion Polaków wzięło udział w ogólnopolskiej inicjatywie „Różaniec do Granic”, by modlić się o nawrócenie i jedność w narodzie oraz o pokój dla Polski i całego świata.     

Od gór aż po Bałtyk, wzdłuż Odry i Bugu w sobotę słychać było jedną modlitwę – modlitwę różańcową.

Parafianie wyruszyli w różne strony by zjednoczyć się w modlitwie. Jeśli jeszcze ktoś gdzieś wyruszył i chciałby się podzielić relacją zdjęciowo-opisową to proszę wysłać te informacje na - edizd@wp.pl.
Klikając na link więcej można będzie przeczytać o historii miejsc w których byli pielgrzymi: więcej

1. Wyjazd zorganizowany przez Wspólnotę Krwi Chrystusa do Strzyżowa k/Hrubieszowa:

W Strzyżowie było 11 Stref Modlitwy, a do Kościoła Stacyjnego pw.Narodzenia NMP zapisało się 909 osób. Z kraśnickich parafii pojechało ok 200 osób. Opiekunem duchowym naszej parafii był ks. Tomasz Fidecki. W przerwie pątnicy zostali poczęstowani gorącą zupą, ciastem, kawą i herbatą. Wszystkie Strefy Modlitwy zostały odwiedzone przez Kapłanów, którzy pobłogosławili modlących się wiernych.

Galeria

2. Parafia Trójcy Przenajświętszej w Dubience:

W Dubience było 12 Stref Modlitwy, a do Kościoła Stacyjnego zapisało się 788 osób. Po adoracji Najświętszego Sakramentu mogliśmy ucałować relikwie św. Brata Alberta Chmielewskiego i bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej. Podczas pobytu towarzyszyła piękna pogoda. Ok 30 min. po skończonym Nabożeństwie zaczął padać ulewny deszcz, a po nim ukazała się przepiękna tęcza. Z Kraśnika było kilka osób. W drodze powrotnej pielgrzymi udali się do Sanktuarium MB i św. Łukasza Ewangelisty.

Studentka z naszej parafii w ramach społeczności akademickiej udała się wraz z ss. Urszulankami - link do zdjęć

 Galeria

 Sanktuarium MB i św. Łukasza Ewangelisty w Surhowie

Parafianie o godz. 14.00 łączyli się w modlitwie różańcowej z modlącymi się ludźmi przy granicach.

Galeria

3.Kościół św. Michała Archanioła w Mieroszowie

 

W Mieroszowie było 6 Stref Modlitwy, a do Kościoła Stacyjnego zapisało się 1335 osób choć w rzeczywistości było blisko 3 tys. Z naszej parafii mieliśmy jednego przedstawiciela.

W przerwie pątnicy zostali poczęstowani pysznym jedzeniem. Następnie udali się pieszo do oddalonej o 4km granicy. W trakcie drogi śpiewali i modlili się na różańcu. Po dotarciu do granicy z Czechami odmówili 4 części różańca.

Galeria

4. Wspólnota Legionu Maryi poprowadziła w naszej parafii modlitwę różańcową w Kaplicy Najświętszego Sakramentu.

Galeria

Dziękujemy Pielgrzymom za udostępnienie zdjęć.


Rozszerzona zawartość newsa

7 października 2017 roku cała Polska została opleciona żywym różańcem.
Ponad milion Polaków wzięło udział w ogólnopolskiej inicjatywie „Różaniec do Granic”, by modlić się o nawrócenie i jedność w narodzie oraz o pokój dla Polski i całego świata.     

Od gór aż po Bałtyk, wzdłuż Odry i Bugu w sobotę słychać było jedną modlitwę – modlitwę różańcową.

Parafianie wyruszyli w różne strony by zjednoczyć się w modlitwie. Jeśli jeszcze ktoś gdzieś wyruszył i chciałby się podzielić relacją zdjęciowo-opisową to proszę wysłać te informacje na - edizd@wp.pl

1. Wyjazd zorganizowany przez Wspólnotę Krwi Chrystusa do Strzyżowa k/Hrubieszowa:

W Strzyżowie było 11 Stref Modlitwy, a do Kościoła Stacyjnego pw.Narodzenia NMP zapisało się 909 osób. Z kraśnickich parafii pojechało ok 200 osób. Opiekunem duchowym naszej parafii był ks. Tomasz Fidecki. W przerwie pątnicy zostali poczęstowani gorącą zupą, ciastem, kawą i herbatą. Wszystkie Strefy Modlitwy zostały odwiedzone przez Kapłanów, którzy pobłogosławili modlących się wiernych.

Parafia pw. Narodzenia NMP w Strzyżowie została erygowana, 10 II 1947 r., przez bp. lubelskiego Stefana Wyszyńskiego.

Dawna cerkiew parafii greckokatolickiej, pw. Narodzenia NMP, obecnie kościół parafii rzymskokatolickiej, wzniesiona w r. 1817 staraniem ks. Eliasza Zborowickiego, na miejscu poprzedniej świątyni z 1724 r.; zamieniony ok. r. 1875 na cerkiew prawosławną; rekoncyliowany w r. 1946. W tym czasie zapewne gruntownie przekształcony z zatarciem cech stylowych. Kościół zniszczony w czasie II wojny światowej. Podczas remontu w r. 1947 dokonano pewnych zmian: usunięto boczne wejścia i poszerzono przedsionek.

Kościół orientowany, drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany, jednonawowy.
Prezbiterium zamknięte trójbocznie z zakrystią od strony północnej, nawa znacznie szersza, przedłużona (ok. r. 1947).
Wewnątrz w prezbiterium i nawie pozorne sklepienie o łuku spłaszczonym, w zakrystii strop. Drzwi pierwotne klepkowe. Dachy dwuspadowe, z wieżyczką na sygnaturkę nad nawą, kryte blachą.
Ołtarz główny z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem zapewne ok. poł. w. XIX.
Dwa ołtarze boczne i ambona o cechach późnobarokowych zapewne ok. poł. w. XIX, pochodzące z cerkwi unickiej w Horodle.
Ołtarz boczny prawy pw. Przemienienia Pańskiego; lewy - św. Stanisława Kostki.
Obraz Ostatniej Wieczerzy z w. XIX, z cerkwi w Horodle. Rzeźby dwóch aniołków z symbolem Męki Pańskiej, o charakterze barokowym. Ławki, konfesjonały, ambona i chrzcielnica zostały wykonane w r. 1969 w Hrubieszowie.

Galeria

2. Parafia Trójcy Przenajświętszej w Dubience

W Dubience było 12 Stref Modlitwy, a do Kościoła Stacyjnego zapisało się 788 osób. Po adoracji Najświętszego Sakramentu mogliśmy ucałować relikwie św. Brata Alberta Chmielewskiego i bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej. Podczas pobytu towarzyszyła piękna pogoda. Ok 30 min. po skończonym Nabożeństwie zaczął padać ulewny deszcz, a po nim ukazała się przepiękna tęcza. Z Kraśnika było kilka osób.

Studentka z naszej parafii w ramach społeczności akademickiej udała się wraz z ss. Urszulankami - link do zdjęć

Z tym terenem wiążą się pewne wydarzenia z dziejów Polski: 18 VII 1792 r. Tadeusz Kościuszko stoczył tu nierozstrzygniętą bitwę z wojskami rosyjskimi, w czasie powstania styczniowego (1863) działały tutaj oddziały polskie, a jednym z dowódców był lekarz Nieczaj z Dubienki. W czasie II wojny światowej działały tu oddziały AK (na cmentarzu znajduje się pomnik ku czci poległych).

Kościół obecnie istniejący, został wybudowany w r. 1865  Budynek dwukrotnie uszkodzony w obecnym stuleciu: 1939 i 1944. Na posadzce, obrazach, witrażu widać ślady po kulach, odłamkach.

Murowany. Ołtarz główny rokokowy z 2. poł. w. XVIII, pochodzący z kościoła bernardynów w Radecznicy, odnowiony po uszkodzeniach w czasie działań wojennych w r.1941, z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, barokowym z 1. poł. w. XVIII, w sukience metalowej.
Dwa ołtarze boczne barokowe z w. XIX, z obrazami z pocz. w. XIX: w lewym św. Antoniego, w metalowej sukience i Zwiastowania w zwieńczeniu, w prawym św. Mikołaja w srebrnej sukience i św. Józefa w zwieńczeniu. Ambona rokokowa z 2. poł. w. XVIII.
Dwa tabernakula barokowe z w. XVIII. Obraz Matki Boskiej w typie w. XVII, w srebrnej sukience z w. XVIII.
Dwie rzeźby zakonników bernardyńskich z 2. poł. w. XVIII.
W Kościele znajdują się relikwie św. Brata Alberta Chmielewskiego i bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej.

 Galeria

 Sanktuarium MB i św. Łukasza Ewangelisty w Surhowie

 

Parafianie o godz. 14.00 łączyli się w modlitwie różańcowej z modlącymi się ludźmi przy granicach.

Parafia powstała pod koniec XVIw.
Wśród lip na wzgórku usytuowany jest kościół. Zbudowany w latach 1819-1823 z fundacji Pawła i Zofii Cieszkowskich.

W 1972 roku Ks. bp. Lubelski Piotr Kałwa erygował parafię Kraśniczyn wyodrębniając ją z parafii Surhów. podczas okupacji niemieckiej w latach 1941-42 na terenie parafii w pobliskim Żułowie ukrywał się Ks. Stefan Wyszyński późniejszy Biskup Lubelski i Prymas Polski.

Obraz św. Łukasza i Maryi z Dzieciątkiem:

W lesie należącym do majątku Surhów objawiła się Matka Boża z Dzieciątkiem i św. Łukaszem Ewangelistą miejscowym wieśniakom tak podaje tradycja sięgająca XV w. Została w tym miejscu zbudowana kaplica a na pamiątkę wydarzenia został namalowany obraz przedstawiający cudowne objawienie się Madonny z Dzieciątkiem u stóp której stoi w nią wpatrzony Św. Łukasz oraz postacie ludzkie. Namalowany przez nieznanego artystę, nie znana jest też data jego powstania.

Z czasem pustelnia uległa spaleniu. Jednak w jej miejsce Książę Udelryk Radziwił właściciel tej ziemi, zbudował rezydencję z obszernym ogrodem. Z powodu wymarcia pustelników i odmówienia proboszczowi opieki nad kaplicami przez właściciela dóbr surhowskich miejsce to zaczęło się chylić ku upadkowi. Biskup chełmski dekretem z 1764 roku postanowił przenieść obraz do kościoła w Surhowie. Łaskami słynący obraz został ukoronowany nowymi koronami w 1780 roku.

W aktach Wizytacji kanonicznej parafii Surhów z 1704 roku czytamy /Lud każdego roku w dzień św. Łukasza jak i w dzień Nawiedzenia N.M.P. gromadził się przy obrazie w liczbie 2 tyś pielgrzymów. O łaskach świadczą liczne wota pozostawione i laski chorych/.
Wota dziękczynne były przechowywane w kościele parafialnym jak i w specjalnej skrzyni. Tych najstarszych z XVIII i XIX wieku zachowało się jedynie 21 - sztuk większość zaginęła wraz z relikwiarzem św. Łukasza Ewangelisty.

Sanktuarium opiekuje się ks. Edward Łatka

 Galeria

 3.Kościół św. Michała Archanioła w Mieroszowie

W Mieroszowie było 6 Stref Modlitwy, a do Kościoła Stacyjnego zapisało się 1335 osób choć w rzeczywistości było blisko 3 tys. Z naszej parafii mieliśmy jednego przedstawiciela.

W przerwie pątnicy zostali poczęstowani pysznym jedzeniem. Następnie udali się pieszo do oddalonej o 4km granicy. W trakcie drogi śpiewali i modlili się na różańcu. Po dotarciu do granicy z Czechami odmówili 4 części różańca.

Pierwotnie wzniesiony w 1356 r., zniszczony został w czasie najazdu husytów.

Odbudowano go dopiero w I połowie XV w. Kolejne stulecia przemijały pod znakiem remontów. Najpierw w 1601 r. był przebudowany, następnie w latach 1714-17 wielokrotnie odrestaurowany.

Obecnie jest to budowla jednonawowa z wydzielonym prezbiterium zakończonym wielobocznie i wieżą na osi. Kwadratowa wieża zwieńczona jest dwukondygnacyjną nadbudową z hełmem z początku XVIII w. Wnętrze kościoła przeplatają się elementy pochodzące z epoki renesansu i baroku.

 Galeria

 

4. Wspólnota Legionu Maryi poprowadziła w naszej parafii modlitwę różańcową w Kaplicy Najświętszego Sakramentu.

 

Galeria

Dziękujemy Pielgrzymom za udostępnienie zdjęć.