Modlitwa za Ojczyznę
Dodane przez Edyta dnia Kwietnia 02 2020 21:31:53

Zaproszenie Diakonii Modlitwy do modlitwy za Ojczyznę

Zgodnie z tradycją modlitwy za Ojczyznę w naszej parafii w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, zapraszamy w tym trudnym czasie epidemii do indywidualnego odmówienia Różańca Świętego oraz litanii w intencji naszej Ojczyzny, za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, w najbliższą niedzielę miesiąca kwietnia (05.04.2020). Różaniec można odmówić o godz. 9.30 przed Mszą Świętą  lub w innym dowolnym czasie.

Rozważania


Rozszerzona zawartość newsa

Różaniec z bł. ks. Jerzym Popiełuszko – rozważania na niedzielę 2020.04.05

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W pierwszą niedzielę m-ca kwietnia, a jednocześnie w Niedzielę Palmową, zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej za naszą Ojczyznę, aby była wierna Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu oraz o ustanie epidemii koronowirusa w Polsce i na całym świecie.

Rozważaniu tajemnic chwalebnych Różańca Świętego będą nam towarzyszyć słowa i myśli bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Część chwalebna

1.Zmartwychwstanie

„Aby odczytywać znaki czasu dane od Boga światu, każdemu z nas, musimy szeroko otwierać oczy wiary, nie patrzeć tylko na to co zewnętrzne”.


2.Wniebowstąpienie

„Tylko ludzie silni nadzieją są zdolni przetrwać wszelkie trudności”.


3.Zesłanie Ducha Świętego

 „Zawód pielęgniarki, lekarza jest właściwie powołaniem najbliższym kapłaństwu – przez czynienie miłosierdzia tym, którzy go najbardziej potrzebują, chorym, cierpiącym”.


4.Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

 „Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy Matki.  Matki, która wszystko zrozumie, która otrze wszelką łzę i ukoi wszelki ból, która nie pozwoli utracić nadziei”.


5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

„Maryja wkroczyła w dzieje naszego narodu od samego początku, od chwili, kiedy naród przyjął chrzest, od chwili, kiedy zaczęła się kształtować Polska jako naród. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że w najtrudniejszych chwilach naszej historii Maryja szła z narodem i zwyciężała”. 

Módlmy się w intencjach Ojca św. Franciszka:  Pod Twoją obronę…

Przez wstawiennictwo bł. księdza Jerzego Popiełuszki zawierzajmy Panu Bogu naszą Ojczyznę odmawiając litanię.

Litania do błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
Błogosławiony Jerzy, Męczenniku - módl się za nami
Odważny wyznawco Chrystusa
Wierny świadku Ewangelii
Zapatrzony w krzyż Zbawiciela
Czcicielu Maryi Niepokalanej
Oddany od dzieciństwa Bogu
Wychowany w pobożnej rodzinie
Gorliwy w służbie ołtarza
Pragnący naśladować świętych
Wierny głosowi powołania
Apostole godności człowieka
Obrońco nienarodzonych
Miłosierny dla cierpiących
Wrażliwy na los pokrzywdzonych
Dobry pasterzu ludzi pracy
Uczący zło dobrem zwyciężać
Wzywający do męstwa i solidarności
Broniący wartości ewangelicznych
Przestrzegający przed chęcią odwetu
Wzywający do trwania w nadziei
Niesprawiedliwie oskarżany
Okrutnie umęczony
Kapłanie wierny aż do końca
Męczenniku prawdy i wolności
Orędowniku spraw Kościoła i narodu

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V. Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu.
R. I nie powściągałem ust moich, o czym Ty wiesz, Panie.

Módlmy się:

Wszechmogący wieczny Boże, Ty w swojej Opatrzności uczyniłeś błogosławionego Jerzego prezbitera niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości + wejrzyj na jego męczeńską śmierć w obronie wiary oraz godności człowieka + i przez jego przyczynę spraw, byśmy żyli w prawdziwej wolności i zło dobrem zwyciężali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.  Amen.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen