Modlitwa za Ojczyznę
Dodane przez Edyta dnia Maja 01 2020 07:19:43

Zaproszenie Diakonii Modlitwy do modlitwy z a Ojczyznę

Zgodnie z tradycją modlitwy za Ojczyznę w naszej parafii, zapraszamy w tym trudnym czasie epidemii, do indywidualnego odmówienia Różańca Świętego oraz litanii w intencji naszej Ojczyzny, za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, w najbliższą sobotę miesiąca maja (02.05.2020), w Uroczystość NMP Królowej Polski. Różaniec można odmówić o godz. 9.30 przed Mszą Świętą  lub w innym dowolnym czasie.

Rozważania


Rozszerzona zawartość newsa

Różaniec z bł. ks. Jerzym Popiełuszko – rozważania na sobotę 02.05.2020 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W pierwszą sobotę maja, w Uroczystość NMP Królowej Polski, zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej za naszą Ojczyznę, aby była wierna Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu,  w intencji wyborów prezydenckich oraz  o ustanie epidemii koronowirusa w Polsce i na całym świecie. 

Rozważaniu tajemnic radosnych Różańca Świętego, będą nam towarzyszyć słowa i myśli bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Część radosna

1.Zwiastowanie

„W miesiącu Maryjnym, w maju, nasza modlitwa biegnie do tronu Bożego przez ręce Matki Najświętszej. W nieudolnych słowach modlitwy naszej chcemy zawrzeć to, co nas raduje, i to, co nas boli”. 

2.Nawiedzenie św. Elżbiety

„Stajemy przed Maryją z nadzieją, że w Ojczyźnie naszej znajdzie się właściwe miejsce dla Boga w szkołach, biurach i fabrykach, że prawda, miłość i sprawiedliwość będą naczelnymi wartościami w życiu państwa i narodu”.

3.Narodzenie Pana Jezusa

„Żądając prawdy od innych, sami musimy żyć prawdą. Żądając sprawiedliwości, sami musimy być sprawiedliwi. Żądając odwagi i męstwa, sami musimy być na co dzień mężni i odważni”.

4.Ofiarowanie Jezusa

„Lepiej jest cierpieć z gorliwości o sprawy Boże, niż uzyskać pochwałę roztropności od nieprzyjaciół Boga i Kościoła. (...) Kto chce wiele uczynić dla swojej Ojczyzny, nie może zasłaniać sobą Boga, ale musi z Bogiem współdziałać”.

5.Odnalezienie Jezusa w świątyni

„Przez naszą modlitwę chcemy służyć Bogu i ludziom. Chcemy Boga włączać w trudne i bolesne sprawy naszej Ojczyzny”.

Módlmy się w intencjach Ojca św. Franciszka:  Pod Twoją obronę…

Przez wstawiennictwo bł. księdza Jerzego Popiełuszki zawierzajmy Panu Bogu naszą Ojczyznę odmawiając litanię.

Litania do błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki

Kyrie eleison.

Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
Błogosławiony Jerzy, Męczenniku - módl się za nami
Odważny wyznawco Chrystusa

Wierny świadku Ewangelii
Zapatrzony w krzyż Zbawiciela
Czcicielu Maryi Niepokalanej
Oddany od dzieciństwa Bogu
Wychowany w pobożnej rodzinie
Gorliwy w służbie ołtarza
Pragnący naśladować świętych
Wierny głosowi powołania
Apostole godności człowieka
Obrońco nienarodzonych
Miłosierny dla cierpiących
Wrażliwy na los pokrzywdzonych
Dobry pasterzu ludzi pracy
Uczący zło dobrem zwyciężać
Wzywający do męstwa i solidarności
Broniący wartości ewangelicznych
Przestrzegający przed chęcią odwetu
Wzywający do trwania w nadziei
Niesprawiedliwie oskarżany
Okrutnie umęczony
Kapłanie wierny aż do końca
Męczenniku prawdy i wolności
Orędowniku spraw Kościoła i narodu

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V. Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu.
R. I nie powściągałem ust moich, o czym Ty wiesz, Panie.

Módlmy się:

Wszechmogący wieczny Boże, Ty w swojej Opatrzności uczyniłeś błogosławionego Jerzego prezbitera niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości + wejrzyj na jego męczeńską śmierć w obronie wiary oraz godności człowieka + i przez jego przyczynę spraw, byśmy żyli w prawdziwej wolności i zło dobrem zwyciężali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.  Amen.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen