Różaniec z bł. ks. Jerzym Popiełuszko – rozważania na niedzielę 07.06.2020
Dodane przez Edyta dnia Czerwca 05 2020 09:34:31

Zaproszenie Diakonii Modlitwy do modlitwy za Ojczyznę

Zgodnie z tradycją modlitwy za Ojczyznę w naszej parafii, zapraszamy w tym trudnym czasie epidemii, do indywidualnego odmówienia Różańca  Świętego oraz litanii w intencji naszej Ojczyzny, za wstawiennictwem  bł. ks. Jerzego Popiełuszki, w najbliższą niedzielę miesiąca czerwca (07.06.2020).

Rozważania


Rozszerzona zawartość newsa

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W pierwszą niedzielę czerwca, w Uroczystość Najświętszej Trójcy, zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej za naszą Ojczyznę, aby była wierna Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu,  w intencji wyborów prezydenckich oraz  o ustanie epidemii koronowirusa w Polsce i na całym świecie. 

Różaniec z bł. ks. Jerzym Popiełuszko – rozważania na niedzielę 07.06.2020

Rozważaniu tajemnic chwalebnych Różańca Świętego, będą nam towarzyszyć słowa i myśli bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Część chwalebna

1.Zmartwychwstanie Pana Jezusa

„W czerwcu, w miesiącu poświęconym Bożemu sercu, chcemy naszym sercem ogarnąć tych, którzy serca naszego najbardziej potrzebują. Chcemy ogarnąć dzieci, które są szczególnie wrażliwe na wszelką niesprawiedliwość”. 

2.Wniebowstąpienie Pana Jezusa

„Postawmy życie w prawdzie na pierwszym miejscu...Słowa prawdy, życie w prawdzie może kosztować, jest czasem ryzykowne. Ale jak mówił Prymas Kardynał Stefan Wyszyński: "Tylko za plewy się nie płaci. Za pszeniczne ziarno prawdy trzeba zapłacić".

3.Zesłanie Ducha Świętego

"Duch przychodzi, aby pocieszać. Napełniać radością, mądrością i odwagą. A poprzedzający jego nadejście wielki szum wichru i ogniste płomyki to znak prawdziwości tych wydarzeń. Ich naturalne potwierdzenie".

4.Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

"Trzeba dzisiaj bardzo dużo mówić o godności człowieka, aby zrozumieć, że człowiek przerasta wszystko, co może istnieć na świecie, prócz Boga".

 

5.Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi

"Jesteśmy uczniami Chrystusa i dlatego rozumiemy, jak bardzo brak prawdy i triumf nienawiści w naszej Ojczyźnie stoi na przeszkodzie wspólnemu budowaniu domu ojczystego, stoi na przeszkodzie dialogowi i porozumieniu między braćmi".

Módlmy się w intencjach Ojca św. Franciszka:  Pod Twoją obronę…

Litania do błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki

Kyrie eleison.

Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
Błogosławiony Jerzy, Męczenniku - módl się za nami
Odważny wyznawco Chrystusa

Wierny świadku Ewangelii
Zapatrzony w krzyż Zbawiciela
Czcicielu Maryi Niepokalanej
Oddany od dzieciństwa Bogu
Wychowany w pobożnej rodzinie
Gorliwy w służbie ołtarza
Pragnący naśladować świętych
Wierny głosowi powołania
Apostole godności człowieka
Obrońco nienarodzonych
Miłosierny dla cierpiących
Wrażliwy na los pokrzywdzonych
Dobry pasterzu ludzi pracy
Uczący zło dobrem zwyciężać
Wzywający do męstwa i solidarności
Broniący wartości ewangelicznych
Przestrzegający przed chęcią odwetu
Wzywający do trwania w nadziei
Niesprawiedliwie oskarżany
Okrutnie umęczony
Kapłanie wierny aż do końca
Męczenniku prawdy i wolności
Orędowniku spraw Kościoła i narodu

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V. Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu.
R. I nie powściągałem ust moich, o czym Ty wiesz, Panie.

Módlmy się:

Wszechmogący wieczny Boże, Ty w swojej Opatrzności uczyniłeś błogosławionego Jerzego prezbitera niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości + wejrzyj na jego męczeńską śmierć w obronie wiary oraz godności człowieka + i przez jego przyczynę spraw, byśmy żyli w prawdziwej wolności i zło dobrem zwyciężali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.  Amen.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen