Zaproszenie Diakonii Modlitwy do modlitwy za Ojczyznę
Dodane przez Edyta dnia Sierpnia 01 2020 09:03:25

Zaproszenie Diakonii Modlitwy do modlitwy za Ojczyznę

Zgodnie z tradycją modlitwy za Ojczyznę w naszej parafii, zapraszamy             w tym trudnym czasie epidemii, do indywidualnego odmówienia Różańca  Świętego oraz litanii w intencji naszej Ojczyzny, za wstawiennictwem     bł. ks. Jerzego Popiełuszki, w najbliższą niedzielę miesiąca sierpnia (02.08.2020).

Rozważania


Rozszerzona zawartość newsa

Rozważania

Różaniec z bł. ks. Jerzym Popiełuszko – rozważania na niedzielę 02.08.2020 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W pierwszą niedzielę sierpnia, zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej za naszą Ojczyznę, aby była wierna Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu  oraz  o ustanie epidemii koronawirusa w Polsce i na całym świecie. 

Rozważaniu tajemnic chwalebnych Różańca Świętego, będą nam towarzyszyć słowa i myśli bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Część chwalebna

1.Zmartwychwstanie Pana Jezusa

„Może ciągle za dużo w nas egoizmu, zalęknienia, za dużo pijaństwa, za dużo ludzi sprzedajnych, bez własnego zdania, chcących wygrywać własne interesy kosztem innych? Może ciągle jeszcze za mało ludzi wiernych ideałom, za które bracia nasi przelewali własną krew?”

2.Wniebowstąpienie Pana Jezusa

„Wolność jest nam przez Boga nie tylko dana, ale jednocześnie zadana, tak też jest i z godnością człowieka. Jest nam ona zadana na całe życie.             I od nas zależy, czy ten dar godności dziecka Bożego doniesiemy do samego końca życiowej drogi”.

3.Zesłanie Ducha Świętego

"Nie wystarczy urodzić się człowiekiem. Trzeba jeszcze być człowiekiem. Zachować godność to być sobą w każdej sytuacji życiowej”

4.Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

"Szłaś Maryjo przez wieki historii. Jakże trudnej, jakże wspaniałej, tragicznej i bolesnej historii naszego narodu. Obrałaś tron królowania                 i dom matczyny, gdy przed sześciuset laty przybyłaś w cudownym obrazie Czarnej Madonny na Jasną Górę”.

 

5.Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi

"Byłaś Maryjo z narodem, gdy w roku 1920 kto żyw chwycił za broń           i podążył, by bronić odzyskanej po przeszło wiekowej utracie wolności Ojczyzny przed zalewem bezbożnego bolszewizmu. W nierównej walce dokonałaś cudu, który do historii przeszedł jako cud nad Wisłą”.

 

Módlmy się w intencjach Ojca św. Franciszka:  Pod Twoją obronę…

Przez wstawiennictwo bł. księdza Jerzego Popiełuszki zawierzajmy Panu Bogu naszą Ojczyznę odmawiając litanię.

Litania do błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki

Kyrie eleison.

Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
Błogosławiony Jerzy, Męczenniku - módl się za nami
Odważny wyznawco Chrystusa
Wierny świadku Ewangelii
Zapatrzony w krzyż Zbawiciela
Czcicielu Maryi Niepokalanej
Oddany od dzieciństwa Bogu
Wychowany w pobożnej rodzinie
Gorliwy w służbie ołtarza
Pragnący naśladować świętych
Wierny głosowi powołania
Apostole godności człowieka
Obrońco nienarodzonych
Miłosierny dla cierpiących
Wrażliwy na los pokrzywdzonych
Dobry pasterzu ludzi pracy
Uczący zło dobrem zwyciężać
Wzywający do męstwa i solidarności
Broniący wartości ewangelicznych
Przestrzegający przed chęcią odwetu
Wzywający do trwania w nadziei
Niesprawiedliwie oskarżany
Okrutnie umęczony
Kapłanie wierny aż do końca
Męczenniku prawdy i wolności
Orędowniku spraw Kościoła i narodu

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V. Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu.
R. I nie powściągałem ust moich, o czym Ty wiesz, Panie.

Módlmy się:

Wszechmogący wieczny Boże, Ty w swojej Opatrzności uczyniłeś błogosławionego Jerzego prezbitera niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości + wejrzyj na jego męczeńską śmierć w obronie wiary oraz godności człowieka + i przez jego przyczynę spraw, byśmy żyli w prawdziwej wolności i zło dobrem zwyciężali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.  Amen.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen