Nabożeństwo
Dodane przez Eliza dnia Września 26 2022 19:27:07

28 lipca minie dokładnie 200 lat od przyjścia na świat założycielki Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej Matki Antoniny Mirskiej. Mimo, że życie jej nie oszczędzało, nie załamała się, całą ufność pokładała w Panu. Potrafiła żyć w myśl zawołania: „Nic ponad miłość Chrystusa”. Całym sercem i z pełnym oddaniem służyła chorym, potrzebującym i zepchniętym na margines społeczny.


 

18 września 2022 r. odbyła się uroczystość z okazji 200. rocznicy urodzin Sługi Bożej Matki Marii Antoniny Mirskiej. O godz. 17 00 ks. Maksymilian Robak odprawił Mszę św., podczas której modlono się o beatyfikację Założycielki Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej. Homilię wygłosił ks. Marcin Wyszyński, który przybliżył wiernym historię Zgromadzenia, powołanie i działalność Matki Mirskiej. Przypomniał, że jest kandydatką na ołtarze, a obecnie trwa jej proces beatyfikacyjny na szczeblu rzymskim. Prosił również o modlitwę za wstawiennictwem Sługi Bożej Antoniny Mirskiej o cud, który jest potrzebny do ogłoszenia jej błogosławioną.

Po Mszy św. odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu i przygotowane przez s. Agnes i ks. Marcina nabożeństwo słowno-muzyczne z udziałem młodzieży z MDM odnoszące się do życia i działalności Matki Mirskiej. Po jego zakończeniu uczestnicy modlitwy otrzymali książki, ulotki i obrazki z modlitwą za wstawiennictwem Sługi Bożej.


Galeria

 

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożej Matki Antoniny

Boże, najlepszy Ojcze, który w Swojej Opatrzności wybierasz, kogo chcesz i kiedy chcesz, by okazać Swoją miłosierną miłość zagubionym i wątpiącym, wspomnij na dziecięcą ufność i zawierzenie Twojej Służebnicy Antoniny Mirskiej, która z miłości ku Tobie poświęciła się nawracaniu dusz zbłąkanych i zagubionych, i otarła wiele sierocych łez. Użycz jej chwały świętości na ziemi, a nam za jej wstawiennictwem udziel łask..., o które Cię pokornie prosimy.
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...Rozszerzona zawartość newsa