Strona Główna · Msze Św. i Nabożeństwa · Ogłoszenia parafialne · Termomodernizacja · Termomodernizacja 2 · Szukaj Października 27 2021 02:27:14
Nawigacja
Informacja o Parafii
  Informacje Ogólne
  Historia Parafii
  Duszpasterze
  Siostry Zakonne
  Msze Św. i Nabożeństwa
  Poradnia rodzinna
  Skupienie dla narzeczonych
  Konferencje przedmałżeńskie
  Biblioteka

Ważniejsze Wydarzenia
  Światowe Dni Młodzieży 2016
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008

Patron Parafii

Grupy Parafialne
  Akcja Katolicka
  Apostolat Modl.za Kapłanów
  Diakonia Modlitwy
  Domowy Kościół
  Grupa AA i klub "Ostoja"
  Krąg Biblijny "Anna"
  Krąg Biblijny "Józef"
  Krew Chrystusa
  Legion Maryi
  Lektorzy
  Ministranci
  MDM
  Neokatechumenat
  Oaza Dzieci Bożych
  Przyjaciele Oblubieńca
  Róża Różańcowa za Dzieci
  Różaniec za Rodziców
  Skauci Europy

Muzykowanie Parafialne

Życie Duchowe
  Duch Święty
  Eucharystia
  Rodzina
  Rozeznanie Duchowe
  Słowo Boże
  Posługa Uwalniania

Sakramenty i sakramentalia
  Chrzest Święty
  Bierzmowanie
  Eucharystia
  Sakrament pokuty
  Namaszczenie chorych
  Małżeństwo
  Pogrzeb

Msza Święta

Galeria Foto

Galeria Video

Galeria Audio

Polecamy

Redakcja

Archiwum

a inne-Modlitwy rodziców za poczęte dziecko

Modlitwy za poczęte dziecko

Modlitwa za poczęte dziecko i jego rodziców

Panie Jezu Chryste bardzo dziękujmy za Dar Macierzyństwa i Dar Ojcostwa.
Prosimy, pobłogosław nasze ukochane dziecko (dzieci), które rozwija się
pod sercem...... (imię mamy).
Prosimy Cię abyśmy potrafili otoczyć miłością i w pełni zaakceptować
takie jakie jest.
Ucałuj je świętym pocałunkiem.
Prosimy Cię już teraz o wiarę, nadzieję i miłość dla niego (nich), dla nas i dla naszych najbliższych.
Maryjo Matko Dzieciątka Bożego módl się za nami.Amen.


Modlitwa matki za dziecko w jej łonie

Wszechmogący Boże, Ty który jesteś Stworzycielem wszystkiego,
Ty który wypełniasz Swoją obecnością cud nowego stworzenia,
proszę Cię za poczęte dziecko, które noszę w swoim łonie.
Daj mi potrzebne siły, aby nosząc życie w sobie, już teraz otoczyłam
je miłością, której Ty jesteś zawsze pierwszym dawcą.
Proszę Cię Panie  za to nienarodzone dziecko (..imię....), abyś był Jego najwierniejszym opiekunem i czuwał nad każdym jego dniem życia.
Obdarz je swoją miłością, zdrowiem i wszystkim tym co Twoja święta wola dopuści, ponieważ na Twój obraz i podobieństwo zostało powołane do istnienia.
Daj także ojcu tego dziecka radykalizm serca i ducha, aby idąc za przykładem św Józefa był prawdziwą podporą dla tych dwojga ludzi, którym został dany jako ich opiekun i strażnik. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen


Modlitwa rodziców za dzieciątko

 O Maryjo - Matko wszystkich matek
i święty Józefie - opiekunie rodzin,
zanosimy przez Was naszą modlitwę
do naszego Jedynego Ojca
za nasze dzieciątko.
W imię Jezusa Chrystusa prosimy
o wszelkie błogosławieństwo dla tego maleństwa,
by przyszło na świat i rosło zdrowo.
Dzisiaj wyrzekamy się wszelkiego zła
i pragniemy byś posługiwał się Boże Ojcze nami
i dzieckiem, którym nas obdarowałeś
dla czynienia wszelkiego dobra w świecie
na chwałę Twoją i Kościoła świętego.
Czekając na cud narodzin, powierzamy Tobie Panie Jezu,
przez Maryję, ten błogosławiony czas. AMEN

Modlitwa obojga rodziców do Anioła Stróża poczętego dziecka

 Aniele Stróżu naszego dziecka, które ma się narodzić. Pozdrawiamy Ciebie już teraz jako danego od Boga opiekuna naszego dziecka i prosimy Cię wlej miłość w nasze serca, abyśmy kochali je miłością podobną do tej jaką Bóg je kocha. Pomóż, abyśmy je przyjęli z otwartymi ramionami i kochali nawet wówczas, gdy nie spełni ono naszych oczekiwań. Amen.

 Modlitwa matki do Anioła Stróża poczętego dziecka

Pozdrawiam Cię, Aniele Stróżu dzieciątka, które zostało poczęte w mym łonie. Uwielbiam Boga, którego Ty oglądasz twarzą w twarz. Ja matka dziecka, które ma się narodzić, proszę Cię, udzielaj mi potrzebnych natchnień, abym czyniła wszystko, co jest potrzebne, by szczęśliwie urodzić zdrowe dziecko. Amen.

Modlitwa Rodziców za Dziecko w łonie Matki

Ojcze Przedwieczny, Miłośniku życia
nie odmawiaj Boże proszącym Ciebie:
Ty powołałeś nas do życia we wspólnocie z Tobą
i dałeś nam udział w stwórczym dziele świata.
A przez Ducha Świętego obdarzając dzieciną,
dopełniłeś w nas radość życia rodzinnego.
Spraw pokornie prosimy, abyśmy za wstawiennictwem Tej,
która ukochała najbardziej, Matki Twego Syna Jezusa Chrystusa,
w mocy Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela
pełni Twego oddania, zawsze powierzali nasze dzieci Tobie
i z ufnością przygotowali je na wypełnienie Twojej świętej woli.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 Święta Maryjo, nosząca w łonie Zbawiciela świata, módl się za nami.
Święty Józefie, opiekunie Bożej Dzieciny, módl się za nami.
Święta Elżbieto, matko Jana Chrzciciela, módl się za nami.

Modlitwa do Matki Boskiej Brzemiennej z Matemblewa

Cudowna Matemblewska Pani!
Tyś największą po Bogu naszą pociechą.
Zbliżamy się do Ciebie z całą naszą ufnością,
jak dzieci do Matki przychodzimy do Ciebie,
korzymy się przed Tobą, błagając o pomoc Maryjo!
Tyle cudów zdziałałaś na tym miejscu
przez siebie wybranym,
tylu nieszczęśliwych wysłuchałaś i uleczyłaś ich
z chorób duszy i ciała,
tylu rodzinom dałaś upragnione dziecko.
Matko Matemblewska!
Bądź siłą dla matek oczekujących potomstwa,
by nie lękały się trudów macierzyństwa.
weź w opiekę nasze rodziny i prowadź je do swego Syna,
który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje
na wieki wieków. Amen.

Modlitwy ze strony : http://www.szansaspotkania.net/index.php?page=12477

Modlitwy na błogosławieństwo kobiet brzemiennych

Modlitwa brzemiennej kobiety

Leśniowska Patronko Rodzin,
Opiekunko i Strażniczko
rozwijającego się we mnie życia.
Niosę Ci w darze bezcenny Skarb,
ukryty w skarbcu mego łona.
Pragnę, Byś wzięła to maleńkie Istnienie
w niewolę swej matczynej miłości.
Leśniowski Kwiecie.
Niosę Ci w darze me ciało,
byś nim zarządzała, według swego uznania.
By pod Twoim czujnym okiem
stawało się bezpiecznym schronieniem
dla mego Maleństwa.
Niosę Ci w darze mą duszę,
by zjednoczona z Tobą,
czerpała z Tego, który jest źródłem
wszelkiego istnienia.
Niech bezustannie uwielbia Go,
za łaskę nowego życia,
które zechciał we mnie ukształtować. Amen.

Modlitwa ojca oczekującego narodzin dziecka

Leśniowska Patronko Rodzin.
Niosę ku Tobie w moim sercu
mą ukochaną Żonę
i tego maleńkiego Człowieka,
który począł się w Jej łonie.
Zanurzam w Twym
dziewiczym Macierzyństwie
więź naszej małżeńskiej miłości,
urzeczywistniającą się w osobie
naszego Dziecka.
Maryjo, oddaje Ci każde uderzenie
Jego maleńkiego serduszka,
każdą komórkę jego rozwijającego się ciała.
Zawierzam Ci miejsce,
jakie przeznaczył mu Bóg
w swym odwiecznym planie zbawienia.
Tobie, Leśniowska Panienko,
oddaję w niewolę miłości
moje Dziecko i Żonę.
Tobie oddaję siebie,
bądź nieustannie przy mnie,
by nieprzerwanie kształtowało się
we mnie święte ojcostwo,
mające początek i kres
w Bożym Ojcostwie. Amen.

Modlitwa za małżonków oczekujących narodzin dziecka

Leśniowska Patronko Rodzin.
Ty jesteś delikatną Muszlą
w której ukrywa się przecudna Perła
Przedwiecznej Miłości Ojca.
W Twą matczyną niewolę miłości
oddaję X i Y, oczekujących
na narodziny dziecka. Bądź dla nich,
w tym wyjątkowym czasie
świętą cierpliwością
i niezachwianą ufnością.
Rozniecaj w X i Y żar
oblubieńczej miłości,
stań się dla Nich Źródłem
miłości rodzicielskiej.
Leśniowska Lilio,
weź w swą niewolę miłości
tego maleńkiego Człowieka,
który rozwija się pod sercem Y
i spraw, by całe Jego życie było
błogosławionym darem
dla X i Y. Amen.

 Autor: Kamila Jędrusińska

 Modlitwy ze stronyhttp://www.lesniow.pl/srb/modlitwy/kob_brzem.htm

Akt zawierzenia naszej parafii i miasta Kraśnik Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski.

Losowa fotografia
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?