Strona Główna · Msze Św. i Nabożeństwa · Ogłoszenia parafialne · Termomodernizacja · Termomodernizacja 2 · Szukaj Marca 21 2023 02:29:36
Nawigacja
Informacja o Parafii
  Informacje Ogólne
  Historia Parafii
  Duszpasterze
  Siostry Zakonne
  Msze Św. i Nabożeństwa
  Poradnia rodzinna
  Skupienie dla narzeczonych
  Konferencje przedmałżeńskie
  Biblioteka

Ważniejsze Wydarzenia
  Światowe Dni Młodzieży 2016
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008

Patron Parafii

Grupy Parafialne
  Akcja Katolicka
  Apostolat Modl.za Kapłanów
  Diakonia Modlitwy
  Domowy Kościół
  Grupa AA i klub "Ostoja"
  Krąg Biblijny "Anna"
  Krąg Biblijny "Józef"
  Krew Chrystusa
  Legion Maryi
  Lektorzy
  Ministranci
  MDM
  Neokatechumenat
  Oaza Dzieci Bożych
  Przyjaciele Oblubieńca
  Róża Różańcowa za Dzieci
  Różaniec za Rodziców
  Skauci Europy

Muzykowanie Parafialne

Życie Duchowe
  Duch Święty
  Eucharystia
  Rodzina
  Rozeznanie Duchowe
  Słowo Boże
  Posługa Uwalniania

Sakramenty i sakramentalia
  Chrzest Święty
  Bierzmowanie
  Eucharystia
  Sakrament pokuty
  Namaszczenie chorych
  Małżeństwo
  Pogrzeb

Msza Święta

Galeria Foto

Galeria Video

Galeria Audio

Polecamy

Redakcja

Archiwum

Sakramenty - Bierzmowanie

 Plan spotkań dla kandydatów do bierzmowania 2012/2013
Plan może ulec drobnym zmianom

Bierzmowani spotykają się w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w górnym kościele.


Na spotkania w grupach prosimy o przynoszenie Pisma Świętego i długopisu.
 


Data

Godzina

Spotkanie

07.09

16.00

Pierwszy piątek

23.09

18.00

Katecheza: Dlaczego bierzmowanie?

01.10

17.30

Razem z Maryją czekamy na Zesłanie DŚ - różaniec

05.10

16.00

Pierwszy piątek

21.10

18.00

Katecheza: Bóg mnie kocha + spotkania w grupach

18.11

17.00

Katecheza i celebracja (w czasie Mszy Świętej o godz. 17.00): Kandydatura do bierzmowania + spotkania w grupkach po katechezie

07.12

16.00

Pierwszy piątek

16.12

18.00

Katecheza: W sidłach grzechu + spotkania w grupach

04.01.2013

16.00

Pierwszy piątek

27.01

18.00

Katecheza: Jezus – Bóg zbawia + film „Most”

01.02

16.00

Pierwszy piątek

03.02

18.00

Katecheza: Wiara i nawrócenie + spotkania w grupach

01.03

16.00

Pierwszy piątek + Droga krzyżowa

03.03

17.00

Celebracja: Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

17.03

18.00

Katecheza: Nowe Przymierze + wręczenie krzyża + spotkania w grupach

02.04

16.00

Egzamin (I grupa)

05.04

16.00

Pierwszy piątek

09.04

16.00

Egzamin (II grupa)

21.04

17.00

Celebracja: przyjęcie patrona + ostatnie spotkanie w grupach

30.04

16.00

Egzamin (poprawkowy)


  W związku ze zmianą terminu bierzmowania informacje o kolejnych próbach przed bierzmowaniem będą podawane na bieżąco na spotkaniach oraz na stronie internetowej parafii.
     
     
     
     
17.05.2013 17.00 Bierzmowanie (sakramentu udzieli ks. bp Mieczysław Cisło)


W listopadzie pierwszy piątek wypada 2 listopada. Tego dnia nie będzie celebracji pokutnej. Spowiedź należy odbyć we własnym zakresie i przyjąć tego dnia komunię świętą. 

  • Informacje odnoście przygotowania do sakramentu bierzmowania. Serdecznie zachęcamy kandydatów do pobrania plików:
1. Imiona żeńskie dla kandydatów do bierzmowania 2013
Pobierz
2. Imiona męskie dla kandydatów do bierzmowania 2013
Pobierz
3. Informacje dotyczące świadka bierzmowania
Pobierz
4. Pytania katechizmowe do egzaminu przed bierzmowaniem 2013
Pobierz

 

Sakrament bierzmowania wraz ze chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, dlatego przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Jedność tych sakramentów winna być zachowana, stąd w niebezpieczeństwie śmierci udziela się tego sakramentu nawet dzieciom.

Istotnie, "przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej".

Chrystus Pan obiecał swoim uczniom, że Duch Święty będzie ich wspomagał, aby także wobec prześladowców dawali świadectwo nieugiętej wiary. W dzień przed swoją męką obiecał Apostołom, że ześle od Ojca Ducha prawdy, który pozostanie z nimi na zawsze. Wreszcie po swoim zmartwychwstaniu Chrystus obiecał, że wkrótce ześle na nich Ducha Świętego, który napełni ich mocą i uczyni Jego świadkami: "Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami" (Dz l ,8).
Rzeczywiście w święto Pięćdziesiątnicy Duch Święty w cudowny sposób zstąpił na Apostołów zgromadzonych na modlitwie wraz z Maryją, Matką Jezusa i uczniami. Zostali oni wtedy tak napełnieni Duchem Świętym, że obdarzeni mocą Bożą zaczęli głosić wielkie dzieła Boże. Piotr Apostoł uznał Ducha Świętego, który w ten sposób zstąpił na nich, za dar epoki mesjańskiej. Wówczas zostali ochrzczeni ci, którzy uwierzyli w naukę Apostołów. Otrzymali oni również dar Ducha Świętego. Od tego czasu Apostołowie, wypełniając wolę Chrystusa przez wkładanie rąk, udzielali neofitom daru Ducha Świętego.

Najstarsze świadectwo o udzielaniu sakramentu bierzmowania zapisane jest w Dziejach Apostolskich i mówi wyraźnie i szczegółowo o udzielaniu tego znaku wiary jako dopełnienia chrztu świętego. Czytamy tam: "Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego" (Dz 8,14-17).

Skutkiem sakramentu bierzmowania jest pełne wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy. Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:
- zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie;
- ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
- pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
- udoskonala naszą więź z Kościołem;
- udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.

Sakramentu bierzmowania, podobnie jak chrztu, którego jest dopełnieniem, udziela się tylko jeden raz. Wyciska on w duszy niezatarte duchowe znamię, "charakteru", który jest znakiem, że Jezus Chrystus naznaczył chrześcijanina pieczęcią swego Ducha, przyoblekając go mocą z wysoka, aby był Jego świadkiem.

"Charakter" sakramentu udoskonala kapłaństwo wspólne wiernych, otrzymane w chrzcie, a "bierzmowany otrzymuje moc publicznego wyznawania wiary w Chrystusa, jakby na zasadzie obowiązku".


WSPOMNIENIA...


Galeria zdjęć
   

KANDYDATURA DO BIERZMOWANIA

6 listopada 2011 r. kandydaci do bierzmowania podczas Mszy Świętej o godz. 17 uroczyście wyrazili wolę przyjęcia sakramentu bierzmowania przed zgromadzonym Kościołem.

 

 

 

 

W dniu 15.10.2011 odbyła się pielgrzymka zorganizowana głównie dla kandydatów do bierzmowania. Dołączyło do niej grono młodzieży z liceum jak też i osoby dorosłe. Pojechaliśmy na dwa autokary.

 

Byliśmy w trzech miejscach:

Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Leśniowie - gdzie wysłuchaliśmy historii o tym Sanktuarium, a później każdy z nas mógł podejść do figurki Maryji, wpatrując się w jej twarz i pomodlić we własnych intencjach.

 

W Częstochowie na Jasnej Górze gdzie wspólnie poszliśmy pod cudowny wizerunek Matki Bożej.

 

Kolejnym etapem naszej pielgrzymki było czuwanie modlitewne wraz ze Wspólnotą Przymierza Rodzin Mamre pod przewodnictwem ks. dr Włodzimierza Cyrana w Gorzkowicach w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uczestniczyliśmy w Mszy Świętej o uzdrowienie fizyczne i duchowe, a następnie osoby chętne poprosiły o indywidualną modlitwę wstawienniczą z prośbą o Dary Ducha Świętego.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z pielgrzymki do Częstochowy. W pielgrzymce brała udział min. młodzież , która niedawno przyjęła sakrament bierzmowania. Pielgrzymka odbyła się 14 maja 2011.
GALERIA
6 maja 2011. miała miejsce, w naszej parafii, niezwykła uroczystość. JE ks. bp. Artur Miziński udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej parafii oraz ustanowił nowy lektorów. Oba wydarzenia były zwieńczeniem długotrwałych przygotowań, zarówno bierzmowanych, którzy uczestniczyli w całorocznej formacji, jak i dla nowych lektorów, którzy brali udział w dekanalnym kursie dla lektorów.

GALERIA
Pielgrzymki kandydatów do bierzmowania do Częstochowa, która miała miejsce 5 marca 2011
 Przyjęcie Imienia Patrona
 

13.02.2010 podczas wieczornej Mszy Świętej, miał miejsce uroczysty obrzęd wręczenia krzyży przygotowującej się do bierzmowania młodzieży z naszej parafii. Był to kolejny etap formacyjny, który ma przygotować kandydatów do świadomego i godnego przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Polecamy wszystkich przygotowujących się do tego sakramentu waszej modlitwie.10.01.2010 podczas wieczornej Mszy Świętej, młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania uroczyście odnowiła swoje przyrzeczenia chrzcielne. Obrzęd ten wpisuję się w cały proces formacyjny kandydatów do bierzmowania, jaki odbywa się w naszej parafii.GALERIA
Fotorelacja z pielgrzymki kandydatów do bierzmowania do Częstochowy, która miała miejsce 27 listopada 2010 r.
4 maja 2010 młodzież z III klas gimnazjum przyjęła sakrament bierzmowania z rąk ks. bpa Artura Mizińśkiego.

Akt zawierzenia naszej parafii i miasta Kraśnik Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski.

Losowa fotografia
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?