Strona Główna · Msze Św. i Nabożeństwa · Ogłoszenia parafialne · Termomodernizacja · Termomodernizacja 2 · Szukaj Marca 21 2023 03:29:58
Nawigacja
Informacja o Parafii
  Informacje Ogólne
  Historia Parafii
  Duszpasterze
  Siostry Zakonne
  Msze Św. i Nabożeństwa
  Poradnia rodzinna
  Skupienie dla narzeczonych
  Konferencje przedmałżeńskie
  Biblioteka

Ważniejsze Wydarzenia
  Światowe Dni Młodzieży 2016
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008

Patron Parafii

Grupy Parafialne
  Akcja Katolicka
  Apostolat Modl.za Kapłanów
  Diakonia Modlitwy
  Domowy Kościół
  Grupa AA i klub "Ostoja"
  Krąg Biblijny "Anna"
  Krąg Biblijny "Józef"
  Krew Chrystusa
  Legion Maryi
  Lektorzy
  Ministranci
  MDM
  Neokatechumenat
  Oaza Dzieci Bożych
  Przyjaciele Oblubieńca
  Róża Różańcowa za Dzieci
  Różaniec za Rodziców
  Skauci Europy

Muzykowanie Parafialne

Życie Duchowe
  Duch Święty
  Eucharystia
  Rodzina
  Rozeznanie Duchowe
  Słowo Boże
  Posługa Uwalniania

Sakramenty i sakramentalia
  Chrzest Święty
  Bierzmowanie
  Eucharystia
  Sakrament pokuty
  Namaszczenie chorych
  Małżeństwo
  Pogrzeb

Msza Święta

Galeria Foto

Galeria Video

Galeria Audio

Polecamy

Redakcja

Archiwum

Sakramenty - Małżeństwo

I. Udzielanie sakramentu w naszej parafii - wskazania praktyczne

Przygotowanie do małżeństwa:

W sprawie zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej  3-krotnie:

1) co najmniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu, w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego (samą datę ślubu powinno ustalić się wcześniej – nawet pół roku)!

2)  2 tygodnie przed ślubem w celu spisania aktu małżeństwa

3) 20 minut przed zawarciem sakramentu małżeństwa w celu złożenia podpisów (świadkowie muszą okazać się dowodami osobistymi)

Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa:

  • świadectwo sakramentu chrztu świętego do ślubu
    (nie starsze niż pół roku. Znajduje się ono w parafii, gdzie był chrzest)
  • dyplom ukończenia nauki religii z ostatniej klasy
  • dowody osobiste  narzeczonych i  świadków
  • dokument z USC
    (w przypadku zawierania małżeństwa kościelnego wraz ze skutkami cywilnymi-tzw. ślub konkordatowy. Data wystawienia tego dokumentu nie może przekraczać 6 miesięcy od planowanej daty ślubu!)
  • Jeżeli obydwoje narzeczeni nie mieszkają na terenie parafii w której odbędzie się ślub, powinni dostarczyć zgodę Ks. Proboszcza parafii zamieszkania  (jednego z nich)!
  • W przypadku zawierania ślubu przez osobę owdowiałą przedstawia ona także akt zgonu współmałżonka.
Narzeczeni uzgadniają osobiście z Organistą oprawę muzyczną liturgii sakramentu małżeństwa (telefon otrzymują w kancelarii), oraz wystrój kościoła z Siostrą pracującą w zakrystii, lub z firmą dekoracyjną.


II. Sakrament małżeństwa w nauce Kościoła Katolickiego

"Jezus rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela" (Mt 19, 5-6)"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę, całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu" (KPK 1055,1).
Małżeństwo będące głęboką wspólnotą życia i miłości nie jest instytucją czysto ludzką. Sam bowiem Bóg jest jego twórcą, gdyż stworzył człowieka z miłości i powołał go także do miłości trwałej i nieodwołalnej. Od samego początku Pan Bóg ustanowił małżeństwo jako trwały i nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety. Według słów Chrystusa Pana, sam Bóg ich łączy: "Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela" (Mt 19, 6).

Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety został podniesiony przez Chrystusa do godności sakramentu. Przez ten sakrament chrześcijańscy małżonkowie stają się znakiem tajemnicy jedności i płodnej miłości, łączącej Chrystusa z Kościołem i w tej tajemnicy uczestniczą (por. Ef 5,32).

Małżeństwo jako sakrament powstaje poprzez zawarcie umowy małżeńskiej, czyli przez nieodwołalną zgodę obojga małżonków, w której oddają się oni sobie i przyjmują wzajemnie. Całkowitej wierności małżonków, a także nierozerwalności węzła małżeńskiego, wymaga zarówno szczególna wspólnota mężczyzny i kobiety, jak również dobro dzieci.
Autentyczna, prawdziwa miłość małżeńska z natury swojej nastawiona jest na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Wypowiada się w dziecku. Dzieci są owocem miłości rodziców i "są najcenniejszym darem małżeństwa", a "rodzicom przynoszą najwięcej dobra" (KDK 50). Innym celem małżeństwa jest doprowadzenie do pełnego rozwoju i dojrzałości miłości między małżonkami, a także wzajemna pomoc w dążeniu do świętości i dojrzałości chrześcijańskiej.


Akt zawierzenia naszej parafii i miasta Kraśnik Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski.

Losowa fotografia
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?