Strona Główna · Msze Św. i Nabożeństwa · Ogłoszenia parafialne · Termomodernizacja · Termomodernizacja 2 · Szukaj Marca 21 2023 03:05:07
Nawigacja
Informacja o Parafii
  Informacje Ogólne
  Historia Parafii
  Duszpasterze
  Siostry Zakonne
  Msze Św. i Nabożeństwa
  Poradnia rodzinna
  Skupienie dla narzeczonych
  Konferencje przedmałżeńskie
  Biblioteka

Ważniejsze Wydarzenia
  Światowe Dni Młodzieży 2016
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008

Patron Parafii

Grupy Parafialne
  Akcja Katolicka
  Apostolat Modl.za Kapłanów
  Diakonia Modlitwy
  Domowy Kościół
  Grupa AA i klub "Ostoja"
  Krąg Biblijny "Anna"
  Krąg Biblijny "Józef"
  Krew Chrystusa
  Legion Maryi
  Lektorzy
  Ministranci
  MDM
  Neokatechumenat
  Oaza Dzieci Bożych
  Przyjaciele Oblubieńca
  Róża Różańcowa za Dzieci
  Różaniec za Rodziców
  Skauci Europy

Muzykowanie Parafialne

Życie Duchowe
  Duch Święty
  Eucharystia
  Rodzina
  Rozeznanie Duchowe
  Słowo Boże
  Posługa Uwalniania

Sakramenty i sakramentalia
  Chrzest Święty
  Bierzmowanie
  Eucharystia
  Sakrament pokuty
  Namaszczenie chorych
  Małżeństwo
  Pogrzeb

Msza Święta

Galeria Foto

Galeria Video

Galeria Audio

Polecamy

Redakcja

Archiwum

Grupy - Akcja Katolicka

Narodziny Akcji Katolickiej

        Starsi wiekiem katolicy pamiętają ją z czasów przed drugą wojną światową, z prężnej i bardzo owocnej działalności. Została powołana do życia przez papieża Piusa X w 1903 roku. Powstała w epoce dekadentyzmu, gdy poddawano w wątpliwość tradycyjne, sprawdzone wartości. Składała się głównie ze świeckich katolików, którzy w ścisłej jedności z hierarchią bronili podważanych zasad moralnych i prawd religijnych, a także inicjowali rozmaite akcje społeczne, mające na celu rozszerzanie królestwa Chrystusowego w świecie.

Czasy bardzo się zmieniły. Powrót do starych struktur i form jest niemożliwy z oczywistych względów. Świat jest inny i Kościół jest inny. Po Soborze Watykańskim II jest przede wszystkim inna świadomość Kościoła.

Oto słowa Soboru Watykańskiego II o apostolstwie świeckich:
,,Święty Sobór, chcąc spotęgować działalność apostolską Ludu Bożego, zwraca się z troską do wiernych świeckich, o których szczególnym i bezwzględnie koniecznym udziale w posłannictwie Kościoła wspominał już na innych miejscach. Nigdy bowiem nie może w Kościele zabraknąć apostolstwa świeckich, które wypływa z samego ich powołania chrześcijańskiego. Jak samorzutna i jak owocna była tego rodzaju działalność w zaraniu Kościoła, pokazuje jasno samo Pismo św. (por. Dz 11,19-21; 18,26; Rz 16,1-16; Flp 4, 3).

Nasze zaś czasy wymagają od ludzi świeckich nie mniejszej gorliwości; co więcej, dzisiejsze warunki żądają od nich o wiele intensywniejszego i szerzej zakrojonego apostolstwa. Ustawiczny bowiem przyrost ludności, postęp nauki i umiejętności technicznych, zacieśniające się stosunki międzyludzkie nie tylko rozszerzyły niezmiernie dziedziny apostolstwa świeckich przeważnie im tylko dostępne, ale wyłoniły nowe problemy, które wymagają od nich bacznej czujności i zainteresowania. Tego rodzaju apostolstwo staje się tym bardziej naglącą potrzebą, im bardziej uniezależniły się - zresztą słusznie - liczne dziedziny życia ludzkiego, niekiedy jednak z pewnym odchyleniem od porządku etycznego i religijnego oraz z groźnym niebezpieczeństwem dla życia chrześcijańskiego. Nadto w wielu krajach, gdzie jest bardzo mało kapłanów albo gdzie - jak to się niekiedy zdarza - pozbawieni są należnej swobody pasterzowania, Kościół bez wysiłku świeckich przestałby prawie istnieć i działać.

Znakiem tej wielorakiej i naglącej potrzeby jest widoczne działanie Ducha Świętego, który coraz dobitniej uświadamia ludziom świeckim ich własną odpowiedzialność i pobudza ich wszędzie do służenia Chrystusowi i Kościołowi".

W dyskusjach nad kształtem obecnie powoływanej Akcji Katolickiej pojawia się kilka obszarów działania, których niezbędność już dzisiaj jest widoczna i oczywista:
1. Wymiar religijny i formacyjny, który polegałby na trosce o solidną formację intelektualną i duchową członków Akcji.
2. Kulturowy - co oznacza pracę nad uczynieniem z parafii także ośrodka kultury.
3. Społeczny - co oznacza, że parafia powinna się kojarzyć nie tylko z modlitwą, ale i z wychowaniem, nauką, sportem, muzyką, dobrym filmem i książką, ze spotkaniem urodzinowym, z wypoczynkiem, a nawet z działalnością gospodarczą, z pracą katolickich spółdzielni, stowarzyszeń, instytucji.
4. Polityczny - co nie oznacza udziału w walce o władzę i sprawowania władzy, ale oznacza tworzenie środowisk opiniotwórczych, ośrodków studiowania i propagowania katolickiej nauki społecznej.
5. Organizacyjny - Akcja nie jest reaktywowana w formach znanych z historii, lecz jest tworzona na nowo, stosownie do potrzeb i możliwości.

Jest sprawą bezsporną, że Akcja Katolicka i jej idee potrzebują szerokiego rozpropagowania i to głównie w Kościele. Szczególnie podkreślać należy jej katolickość, to znaczy powszechność. Akcja Katolicka pragnie być otwarta na wszystkich wiernych, niezależnie od ich pozycji społecznej, pochodzenia, wykształcenia.

To ,,obudzenie" świadomości bycia Kościołem i wspólnej zań odpowiedzialności jest nam wszystkim bardzo potrzebne.

Akt zawierzenia naszej parafii i miasta Kraśnik Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski.

Losowa fotografia
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?